Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê

SUPPORT ONLINE
ỨNG DỤNG HỮU ÍCH
GOOGLE BOX

Company Info

Hội Viên

 Nhà máy cơ khí Mạo Khê được chính thức thành lập  ngày 27 tháng 02 năm 1982 theo Quyết định số 05/ MT -    TCCB của Bộ Mỏ và Than, là đơn vị trực thuộc Công ty than Uông Bí.
Từ tháng 4 năm 1996, thực hiện Nghị định số 27/ CP của Thủ tướng Chính phủ  Nhà máy trở thành đợn vị thành viên của Tổng Công ty Than Việt Nam.
Từ ngày 23 tháng 01 năm 2002 Nhà máy trở thành đơn vị hạch toán phu thuộc Công ty than Mạo Khê theo Quyết định số 03/2002/QĐ - BCN của Bộ Công Nghiệp.
22 năm xây dựng và phát triển, Nhà máy Cơ khí Mạo Khê đã vượt qua mọi khó khăn, tạo nhiều sản phẩm cơ khí phục vụ sản xuất than và các ngành kinh tế khác như các loại xích vòng, các thiết bị phục vụ  khai thác hầm lò, vận tải, sàng tuyển, chế biến than, đá và nhiều loại thiết bị khác.

 Chức năng nhiệm vụ


Chế tạo , sửa chữa thiết bị mỏ các phương tiện vận tải, sàng tuyển
Chế tạo xích vòng và máng cào trọn bộ
Thiết kế, đóng mới, sửa chữa, cải biến các loại thùng xe ô tô
Thiết kế đóng mới, cải tạo và sửa chữa các thiết bị, phương  tiện vận tải đường sắt và các sản phẩm cơ khi khác phục vụ vận tải thuỷ, sản xuất xi măng, mía đường .........
 
 Các hoạt động văn hoá
 
Cùng với việc không ngừng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, nhà máy luôn luôn quan tâm đến đới sống văn hoá tinh thần  của cán bộ công nhân viên chức nhằm phát huy khả năng , trí tuệ của tập thể để xây dựng và phát triển bền vững nhà máy ./
 

Địa chỉ: Thị trấn Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh 
Điện thoại: 84 - 033 3871312 
Fax: 84 - 033 3871387 
Website: www.cokhimaokhe.com 
Người liên hệ: Nguyễn Thị Thành 
Email: info@cokhimaokhe.com 
E-store của thành viên này: http://sieuthihangchatluong.com/cokhimaokhe/ 
 
"My Showroom" service is provided by www.sieuthihangchatluong.com
Supermarket online of Vietnamese provides E-store , Purchase Online , Products , Auction & News
http://sieuthihangchatluong.com - The world of "sieuthihangchatluong" online!