Đăng nhập  |  Đăng Ký | English | Tiếng Việt

Công Ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng - LADOPHAR

SUPPORT ONLINE
ỨNG DỤNG HỮU ÍCH
GOOGLE BOX

Company Info

Hội Viên
Công Ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng - LADOPHAR
- Trụ sở chính đặt tại: Số 6A, đường Ngô Quyền - Ðà lạt
- Ðiện thoại : (063) 817937 - (063) 824167
- Fax : (063) 822369
Thành tích:
Giải thưởng Chất lượng Việt Nam 2004 & 2005 (Bộ khoa học công nghệ)
Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2004 & 2006 sản phẩm trà túi lọc actisô
Hàng Việt Nam do người tiêu dùng bình chọn năm 2006 & 2007
(các sản phẩm uống không cồn)
Cục quản lý dược Việt Nam chứng nhận:
GMP-WHO GSP GLP
Hệ thống quản lý chất lượng:
ISO 9001-2000
Phương châm kinh doanh: CHÂN THÀNH -TIN CẬY-HỢP LÝ
Rất mong hợp tác- liên doanh, liên kết với tất cả các đối tác
trong và ngoài nước.
Lịch sử hình thành và phát triển:

Ngày 08/05/1982 UBND Tỉnh Lâm Đồng ra quyết định số 196/QĐ-TU-UB về việc sát nhập hai Công ty Dược liệu và Dược phẩm thành xí nghiệp liên hiệp Dược Lâm Đồng, trực thuộc Sở Y Tế.

Ngày 29/09/1992 Bộ Y Tế có thông báo số 6301/TCLĐ đồng ý thành lập Doanh nghiệp nhà nước. Đến ngày 24/10/1992 UBND Tỉnh Lâm Đồng có quyết định số 688 QĐ/UB-TC thành lập doanh nghiệp nhà nước: Công ty Dược & Vật Tư Y Tế Lâm Đồng. Mã số ngành Kinh tế kỹ thuật 010810,070102. ngành ngề kinh doanh chủ yếu: Sản xuất kinh doanh thuốc và vật tư y tế. Đồng thời Trọng tài Kinh tế Tỉnh đã cấp giấy phép kinh doanh số 103913 ngày 22/11/1992. tên viết tắt DAPHARCO.

Căn cứ quyết định số 71/1999/QĐ-CP của Chính Phủ về việc phê duyệt danh sách các Doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng xin cổ phần hóa. Ngày 11/10/1999 UBNN Tỉnh Lâm Đồng có quyết định số 3169/QĐ-UB về việc thành lập Hội đồng xác định giá trị cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước cho Công Ty Dược & Vật tư y tế Lâm Đồng với hình thức bánn 49% giá trị thuộc vốn Nhà nước hiện có tại Doanh nghiệp. Cụ thể bán 24 500 cổ phần, mỗi cổ phần là 100 000 đồng.

Ngày 21/12/1999 UBNN Tỉnh Lâm Đồng có quyết định 169/1999/QĐ-UB về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Dược & Vật tư y tế Lâm Đồng thành lập Công ty Cổ phần Dược & Vật tư y tế Lâm Đồng.

Ngày 11/01/2007 Công ty cổ phần Dược & Vật tư y tế Lâm Đồng đổi tên thành Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng-LADOPHAR

Ngành nghề hoạt động kinh doanh chủ yếu là:

  • Sản xuất tân dược, đông dược

  • Mua bán thuốc, dược liệu, mỹ phẩm, vật tư thiết bị y tế.

  • Xuất nhập khẩu thuốc, dược liệu, nguyên phụ liệu sản xuất thuốc và vật tư thiết bị y tế

  • Sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng và các dịch vụ lưu trú

Ngày 4/2 năm 2007 đại hội đồng cổ đông biểu quyết tăng vốn điều lệ lên 10 000 000 000 đồng (Mười tỷ đồng Việt Nam) và bổ sung thêm chức năng:

 -Sản xuất và kinh doanh nước uống có gas và không gas

-Kinh doanh hóa chất xét nghiệm, thí nghiệm sinh hóa, hóa học, huyết học, sinh phẩm Vắc-xin

-Nuôi trồng dược liệu

Nhìn lại hơn 20 năm qua trên chặng đường hình thành và phát triển, vượt qua bao nhiêu khó khăn và thử thách trong cơ chế thị trường. Công ty đã luôn đứng vững và không ngừng vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng nhiệm vụ chung của ngành và của địa phương.

Để đáp ứng mục tiêu “công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, chuẩn bị cho hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, Công ty đã từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng phục vụ nhằm cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Địa chỉ: Số 6A, đường Ngô Quyền - Ðà lạt - Lâm Đồng 
Điện thoại: (063) 3817937 - (063) 3824167 
Fax: (063) 3822369 
Website: www.ladopharcorp.com  
Người liên hệ: Nguyễn Minh Thắng  
Email: ladophar@ladopharcorp.com  
E-store của thành viên này: http://sieuthihangchatluong.com/ladophar/ 
 
"My Showroom" service is provided by www.sieuthihangchatluong.com
Supermarket online of Vietnamese provides E-store , Purchase Online , Products , Auction & News
http://sieuthihangchatluong.com - The world of "sieuthihangchatluong" online!