Đăng nhập  |  Đăng Ký | English | Tiếng Việt

CÔNG TY LƯƠNG THỰC TIỀN GIANG

SUPPORT ONLINE
ỨNG DỤNG HỮU ÍCH
GOOGLE BOX

Chi tiết sản phẩm

Click image to view 
Sản phẩm được đánh giá dựa trên 0 bình luận của người sử dụng.
 
0 (0%) khách hàng đánh giá cho sản phẩm này "hoàn hảo" (9-10 điểm)
0 (0%) khách hàng đánh giá cho sản phẩm này "tốt" (7-8 điểm)
0 (0%) khách hàng đánh giá cho sản phẩm này "trung bình" (5-6 điểm)
0 (0%) khách hàng đánh giá cho sản phẩm này "yếu" (3-4 điểm)
0 (0%) khách hàng đánh giá cho sản phẩm này "kém" (1-2 điểm)
Loading graph...
 
Địa chỉ: 256 Khu pho 2, Phuong 10, TP. My Tho, Tinh Tien Giang, Vietnam. 
Điện thoại: +(8473) 3855992 
Fax: +(8473) 3857177 
Website: www.tigifood.com 
Người liên hệ: Nguyễn Anh Phong 
Email: tgfood@hcm.vnn.vn 
E-store của thành viên này: http://sieuthihangchatluong.com/TIGIFOOD/ 
 
"My Showroom" service is provided by www.sieuthihangchatluong.com
Supermarket online of Vietnamese provides E-store , Purchase Online , Products , Auction & News
http://sieuthihangchatluong.com - The world of "sieuthihangchatluong" online!