Chi tiết sản phẩm

Click image to view 
Sản phẩm được đánh giá dựa trên 0 bình luận của người sử dụng.
 
0 (0%) khách hàng đánh giá cho sản phẩm này "hoàn hảo" (9-10 điểm)
0 (0%) khách hàng đánh giá cho sản phẩm này "tốt" (7-8 điểm)
0 (0%) khách hàng đánh giá cho sản phẩm này "trung bình" (5-6 điểm)
0 (0%) khách hàng đánh giá cho sản phẩm này "yếu" (3-4 điểm)
0 (0%) khách hàng đánh giá cho sản phẩm này "kém" (1-2 điểm)
Loading graph...
 

Contact Details

Địa chỉ: 56 Nghĩa Thục, Phường 5, Quận 5, Tp.HCM  
Điện thoại: (84)3 838 0482 
Fax: (84) 3 924 1611 
Website: http://www.vietnamjewelrytech.com 
Người liên hệ: Bùi Mạnh Hà (Giam đốc) 
Email: sales@vietnamjewelrytech.com 
E-store của thành viên này: http://sieuthihangchatluong.com/vietnamjewelrytech/ 
"My Showroom" service is provided by www.sieuthihangchatluong.com
Supermarket online of Vietnamese provides E-store , Purchase Online , Products , Auction & News
http://sieuthihangchatluong.com - The world of "sieuthihangchatluong" online!