Liên Hệ Doanh Nghiệp


Chức năng này chỉ dành cho thành viên. Click vào đây để đăng nhập


Contact Details

Địa chỉ: 19B Hai Bà Trưng, P.6, Tp. Đà Lạt , T Lâm Đồng 
Điện thoại: (063) 3 55 77 55 
Fax: (063) 3 55 77 66 
Website: http://www.dalatmilk.com 
Người liên hệ: Ông Ho Joong  
Email: info@dalatmilk.com  
E-store của thành viên này: http://sieuthihangchatluong.com/dalatmilk/ 
"My Showroom" service is provided by www.sieuthihangchatluong.com
Supermarket online of Vietnamese provides E-store , Purchase Online , Products , Auction & News
http://sieuthihangchatluong.com - The world of "sieuthihangchatluong" online!