more.. Bệnh tìm thuốc
Thuốc nhỏ mắt Ivis Salty
   [ Bán ]
12/10/2010
Kháng sinh nhóm Macrolid Spira 0,75M
   [ Bán ]
12/10/2010
Thuốc an thần Night Queen
   [ Bán ]
12/10/2010
Actiso ống uống
   [ Bán ]
12/10/2010
Foladys gel
   [ Bán ]
12/10/2010
Glumeca 100
   [ Bán ]
12/10/2010
Glumeca 50
   [ Bán ]
12/10/2010
Oresol 245
   [ Bán ]
12/10/2010
Davita Pregnant
   [ Bán ]
12/10/2010
Medskin Mico
   [ Bán ]
12/10/2010
Paven Caps
   [ Bán ]
12/10/2010
Eyelight Daily
   [ Bán ]
12/10/2010
Hoạt huyết dưỡng não DHG
   [ Bán ]
12/10/2010
Poncif
   [ Bán ]
12/10/2010
Ediva Young
   [ Bán ]
12/10/2010
Teginol
   [ Bán ]
12/10/2010
Bistin
   [ Bán ]
12/10/2010
Chobil
   [ Bán ]
12/10/2010
Choliver
   [ Bán ]
12/10/2010
Edoz Kids
   [ Bán ]
12/10/2010
Hamett
   [ Bán ]
12/10/2010
Helaf
   [ Bán ]
12/10/2010
Kim Tiền Thảo
   [ Bán ]
12/10/2010
Naturenz Caps
   [ Bán ]
12/10/2010
Apitim 5mg
   [ Bán ]
12/10/2010
Atorlip 10
   [ Bán ]
12/10/2010
Atorlip 20
   [ Bán ]
12/10/2010
Camsonat
   [ Bán ]
12/10/2010
Fonat Omega 3
   [ Bán ]
12/10/2010
Fonat Q10
   [ Bán ]
12/10/2010
Lipvar 10
   [ Bán ]
12/10/2010
Diacevic
   [ Bán ]
12/10/2010
Dimitalgin
   [ Bán ]
12/10/2010
Fenaflam
   [ Bán ]
12/10/2010
Hapacol 250
   [ Bán ]
12/10/2010
Hapacol Đau Nhức
   [ Bán ]
12/10/2010

more..

Contact Details

Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam 
Điện thoại: 0710. 3891433-3890802 
Fax: 0710. 3895209 
Website: www.dhgpharma.com.vn  
Người liên hệ: Mrs Phạm Thị Việt Nga  
Email: dhgpharma@dhgpharma.com.vn 
E-store của thành viên này: http://sieuthihangchatluong.com/dhgpharma/ 
"My Showroom" service is provided by www.sieuthihangchatluong.com
Supermarket online of Vietnamese provides E-store , Purchase Online , Products , Auction & News
http://sieuthihangchatluong.com - The world of "sieuthihangchatluong" online!