Đăng nhập  |  Đăng Ký | English | Tiếng Việt

Công ty Cổ phần Thực phẩm Thuận Phát

SUPPORT ONLINE
ỨNG DỤNG HỮU ÍCH
GOOGLE BOX
  more.. Thực phẩm tiêu dùng
Chao đỏ XK (Fermeted tofu w.red rice)
   [ Bán ]
10/09/2010
Tương gỏi cuốn (Hoisin sauce for spring ...
   [ Bán ]
10/09/2010
Chao (Fermeted tofu)
   [ Bán ]
10/09/2010
Sốt tương ngọt (Soya bean paste)
   [ Bán ]
10/09/2010
Chao tiêu XK (Fermeted tofu w.pepper)
   [ Bán ]
10/09/2010
Chao ớt XK (Fermeted tofu w.chili)
   [ Bán ]
10/09/2010
Tương gừng (Soya bean w.ginger)
   [ Bán ]
10/09/2010
Cà pháo mắm nêm (Pickled egg-plant w, fish ...
   [ Bán ]
10/09/2010
Tôm đu đủ (Pickle shrimp w, payaya)
   [ Bán ]
10/09/2010
Cà pháo lớn (Pickled egg-plant w,shrimp)
   [ Bán ]
10/09/2010
Dưa món XK (Vegetable pickles)
   [ Bán ]
10/09/2010
Tôm đu đủ (Pickled shrimp)
   [ Bán ]
10/09/2010
Cà pháo muối (Salted egg-plant)
   [ Bán ]
10/09/2010
Mắm ruốc (Salted shrimp paste)
   [ Bán ]
10/09/2010
Mắm tôm (Salted shrimp)
   [ Bán ]
10/09/2010
Mắm nêm xay (Anchovy fish sauce)
   [ Bán ]
10/09/2010
Cá cơm ăn liền (Instant anchovy fish sauce)
   [ Bán ]
10/09/2010
Mắm nêm pha sẳn (Instant anchovy fish sauce)
   [ Bán ]
10/09/2010
Nước mắm PQ 35o (Fish sauce)
   [ Bán ]
10/09/2010
Nước mắm PQ 25o (Fish sauce)
   [ Bán ]
10/09/2010
Nước mắm PQ 30o (Fish sauce)
   [ Bán ]
10/09/2010
Nước mắm PQ 40o (Fish sauce)
   [ Bán ]
10/09/2010
Nước tương tứ quý
   [ Bán ]
10/09/2010
Nước tương đậu (Soya sauce)
   [ Bán ]
10/09/2010
Sốt lẩu thái Suki (Sauce "Suki")
   [ Bán ]
10/09/2010
Xa tế X.O cao cấp
   [ Bán ]
10/09/2010
Satế hải sản (Satay w.oyster)
   [ Bán ]
10/09/2010
Satế tôm (Satay w.shrimp)
   [ Bán ]
10/09/2010
Satế tôm (Satay w.sjarrimp)
   [ Bán ]
10/09/2010
Tương ớt chua ngọt (Sweet & sour chili ...
   [ Bán ]
10/09/2010
Tương ớt (Chili sauce)
   [ Bán ]
10/09/2010
Tương ớt - pet (Chili sauce)
   [ Bán ]
10/09/2010

more..

Địa chỉ: Số 10-12 đường Hậu Giang, Phường 2, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Điện thoại: +(848) 3960-2774 / 3960-6377 
Fax: +(848) 3960-2774 
Website: www.thuanphatfoods.com 
Người liên hệ: Mrs Trương Lan Anh 
Email: thuanphatco@hcm.vnn.vn 
E-store của thành viên này: http://sieuthihangchatluong.com/thuanphatfoods/ 
 
"My Showroom" service is provided by www.sieuthihangchatluong.com
Supermarket online of Vietnamese provides E-store , Purchase Online , Products , Auction & News
http://sieuthihangchatluong.com - The world of "sieuthihangchatluong" online!